Till startsidan
Rubrik

 

Historik, gatu och kvartersnamn

Befintliga gatu- väg och kvartersnamn 2005

Historik kring vissa kvartersnamn i Karlskrona

Historiska uppgifter kring gatu-väg och kvartersnamn i Karlskrona


Karta